Media item

Japan verovert Zuidoost-Azië

Japanse propagandafilm (1941-1945). De verovering van Zuid-Oost-Azie door het Japanse leger en de opbouw van het nieuwe Java. In beeld gebracht door of onder leiding van een Japanse propaganda-instantie. Vele opnamen blijken ook in andere Japanse oorlogsjournaals terug te vinden.

Meer

"NB: Deze film is onderdeel van een collectie Japanse films ingezet door de propaganda-afdeling van het Japanse leger tijdens de Tweede Wereldoorlog in Azië, waarbij Nederlands-Indië (nu Indonesië) door Japan werd bezet van 1942-1945. Kort na de Japanse capitulatie van 15 augustus 1945 zijn deze Japanse propagandafilms door de terugkerende Nederlandse autoriteiten in Indonesië geconfisqueerd en naar Nederland verscheept. De films zijn vrijgegeven door het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid na onderzoek in samenwerking met NHK Enterprises (Japanse Publieke omroep) in 2020. Deze films kunnen onjuiste, eenzijdige en politiek extreme ideeën bevatten. Please note: This film is part of a collection Japanese films used by the propaganda department of the Japanese military administration during the Pacific War, when the former Dutch East Indies (Indonesia now) were occupied by Japan from 1942-1945. Soon after the Japanese capitulation in August 1945 these films were confiscated by the returning Dutch authorities in Indonesia and shipped to the Netherlands. The films were released by the Netherlands Institute for Sound and Vision after research in cooperation with NHK Enterprises (Japanese Public Broadcaster) in 2020. These videos might reflect erroneous, biased or politically extreme ideas." 00.00 Tekst: Japanse karakters. Tekst: Nippon Eigasha Djakarta. Tekst: Menoedjoe ke-arah mengambil bagian pemerintah Dalam Negeri. (geluid: hoornsignaal) 00.22 Tekst: Petjahnja peperangan Asia Timoer Raja 8-12-2601. (vert. Volgens richtlijnen verkregen van de Afdeling Binnenlandse Zaken; en: Het uitbreken van de oorlog in Groot-Azië op 8-12-2601 = 1941) 00.25 Beeld: Zestal Japanse vliegtuigen in de lucht. C.U. vliegtuig 00.29 Gedeelte van de kust uit de lucht opgenomen (Manila) IJzeren radio masten 00.39 Omtrek van het eiland Luzon met Manila, de Japanse aanval uit het noorden en het oosten aangevend, beeld is geprojecteerd op opname van de kust ven Luzon en Manila 00.45 Tekst: Ke Manila (vert: naar Manila) 00.48 Beeld: Rijdende legervoertuigen op weg 00.54 Brandend stadsgedeelte met zware rookontwikkeling. Bommenwerper. Luchtopnamen van enkele branden 01.06 Tekst: Ke Singapoera (vert.: naar Singapore) 01.10 Japans legeronderdeel op fietsen onderweg. Japanse legervoertuigen met bemanning 01.15 Groep Engelse legerofficieren met Britse en witte vlag komen de overgave van Singapore aanbieden, vergezeld van Japanse officier. In beeld is de datum 15 februari 2602 (= 1942) gedrukt 01.26 Tekst: Pendaratan Balatentara Dai Nippon de Tanah Djawa 1-3-2602 (vert. landing van het Japanse leger op Java op 1 maart 1942) 01.30 Transportschepen op zee. (Japans) oorlogsschip 01.47 Japanse troepen lopen door de branding, komend uit landingsvaartuig 01.48 Landing van Japanse soldaten, die vrachtwagen aan land trekken 01.55 Marcherende Japanse soldaten op het strand en op de weg. Auto's, straatbeeld met Japanse soldaten en Indonesische burgers 02.13 Publiek langs de weg, wuivend en met omhooggeheven, gestrekte armen. Fietsende Japanse soldaten bij Hotel Les Galeries (hoek Molenvliet en Noordwijk, Batavia) 02.23 Gepantserde voertuigen op Rijswijk, Batavia met wuivende en zingende toeschouwers 02.36 Voorzijde station benedenstad Batavia 02.39 NIROM-gebouw (van de radio-omroep) met Japanse schildwachten. Huis met Japanse soldaten 02.46 Kamer met Japanse militairen 02.52 Overgave door Generaal Ter Poorten (bevelhebber KNIL) aan Japanse commandant 03.01 Twee andere N.I. generaals (namen onbekend) 03.05 Vliegtuigwrak 03.09 Ruines van gebouwen 03.11 Wapperende Japanse vlag 03.14 Japanse vlag, opgehangen aan ballonnen, drijvend boven de stad Batavia 03.17 Feestpoort op straat met Japans opschrift, verkeer. Middenzuil van de poort, met politiebureau op de achtergrond 03.25 Straatbeeld met huizen of winkels met Japanse vlaggen. Japanse vlaggen op gebouw of toegangspoort, met publiek w.o. Europeanen 03.36 Optocht met schil met opschrift: Tjahaja Asia Nippon. Pelindoeng Asia Nippon. Pemimpin Asia Nippon (Vert.: Japan heeft het vertrouwen en is de beschermer en de leider van Azië) 03.42 Groep Indonesische padvinders en een Indonesisch muziekkorps; Indonesiers w.o. beambten, met Japanse vlaggetjes in de hand 03.53 Overzichtsopname van het publiek en de optocht 03.59 Tekst: Langkah pertama oentoek membangoenkan Djawa Baroe (Vert.: eerste schrede tot het stichten van een nieuw Java) 04.04 Beeld: Indonesische wegarbeider. Bouw, c.q. herstel van een spoorwegbrug 04.10 Trein rijdend over brug. Rijdende lokomotief en wagons 04.23 Electrische tram te Batavia, met bijwagen waarop beeld van lokomotief voor rijzende zon 04.30 Scheepswrak 04.34 Handen, die aan touw trekken. Groep werklieden bij stellage. Houten lier wordt met de hand bewogen 04.40 Voorzijde schip 04.43 Bol met Japanse vlaggen hangend aan de boeg van een schip. Andere vlaggen aan scheepsmast 04.49 Schip wordt te water gelaten 04.58 Indonesische landbouwer. Ploeg die aarde omploegt. Drietal ploegen met karbouwen en Indonesiche boeren 05.16 Indonesische vrouwen, die sawah met rijstplantjes (bibit) beplanten. C.U. planten van de rijst 05.23 Optasten van de rijstaren 05.31 Dorpsplein met boom, gebouw, school en kinderen met enige volwassenen 05.35 Klas met schoolbord waarop Japanse karakters. Overzicht van de klas 05.45 Indonesische schoolkinderen, jongens en meisjes, doen gymnastiekoefeningen met Japanse vlaggetjes in de hand 05.54 Marcherende Indonesische hulptroepen (HEIHO) met stokken bewapend. C.U. Indonesische commandant die parade afneemt. Wederom Indonesische hulptroepen 06.16 Kedjadian satoe tahoen jang telah lampau (vert.: wat er in het afgelopen jaar bereikt is) 06.20 Landschapsbeeld met kust 06.33 Monument met Japanse karakters 06.38 Soekarno spreekt groep vertegenwoordigers van Indonesische bevolkingsgroepen toe. Einde toespraak, gejuich 07.04 Japanse vlag wordt gehesen op Koningsplein, Batavia in tegenwoordigheid van een groot aantal in gelid opgestelde Heiho's. Door Japanse officier wordt vaandel uitgereikt aan Indonesische legereenheid. 07.36 Groep Indonesiers met wapperende vlaggen of vaandels. C.U. wapperende vlag. Groep marcherende Indonesiers met patjoels (= hakschoppen) 07.47 Groep Heiho's met stokken bewapend in gelid. C.U. Indonesische commandant. Marcherende Indonesiers met vlaggen of vaandels, grote trom op de voorgrond 08.03 C.U. Saluerende Japanse officier die parade afneemt 08.06 Marcherende Heiho's 08.13 Opschrift in Japanse karakters 08.16 Rij Indonesische militairen in de houding 08.21 Aanvallende Indonesische militairen. Vechtoefening van troepen, bewapend met stokken 08.33 Indonesische soldaten in het gelid, schouderen geweer en marcheren voorbij onder leiding van Japanse militairen 08.46 Einde

Creator:
Nippon Eigasha Djawa (producer)
Publication date:
8 December 1941
Length:
08:53

Meer

Type:
video
Original format:
 
User:
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Tags: