Media item

Berita Film di Djawa nr. 18

Japanse propagandafilm (1941-1945). Deze film behandelt achtereenvolgens het opstijgen van Japanse vliegtuigen, militaire opleiding, duiken , stierengevecht, de installatie van de resident van Djakarta Soetardjo en van Bodjonegoro Alva Soerio, verkeer te Djakarta, opleiding van Indonesische jongeren en de opbouw van het land. Hierbij beelden van op het land werkende blanken, vermoedelijk in dwangarbeid gestelde Australische krijgsgevangenen.

Meer

"NB: Deze film is onderdeel van een collectie Japanse films ingezet door de propaganda-afdeling van het Japanse leger tijdens de Tweede Wereldoorlog in Azië, waarbij Nederlands-Indië (nu Indonesië) door Japan werd bezet van 1942-1945. Kort na de Japanse capitulatie van 15 augustus 1945 zijn deze Japanse propagandafilms door de terugkerende Nederlandse autoriteiten in Indonesië geconfisqueerd en naar Nederland verscheept. De films zijn vrijgegeven door het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid na onderzoek in samenwerking met NHK Enterprises (Japanse Publieke omroep) in 2020. Deze films kunnen onjuiste, eenzijdige en politiek extreme ideeën bevatten. Please note: This film is part of a collection Japanese films used by the propaganda department of the Japanese military administration during the Pacific War, when the former Dutch East Indies (Indonesia now) were occupied by Japan from 1942-1945. Soon after the Japanese capitulation in August 1945 these films were confiscated by the returning Dutch authorities in Indonesia and shipped to the Netherlands. The films were released by the Netherlands Institute for Sound and Vision after research in cooperation with NHK Enterprises (Japanese Public Broadcaster) in 2020. These videos might reflect erroneous, biased or politically extreme ideas." 00.00 Tekst: Berita Film di Djawa diboeat oleh Nippon Eigasha. Sekoetoe haroes roentoeh. No. 18 00.16 De geweldige luchtoorlog. Japanse vliegtuigen op de grond. Bemanningen lopen er naar toe, waarna de toestellen opstijgen 01.16 Evenementen in het zuidelijk gebied 01.32 Klaslokaal met Japanse militairen en leerlingen, die naar buiten gaan om gymnastiekoefeningen te verrichten 01.44 Roeiende japanners in vissersprauwen 02.15 Schetstekening van duikerklok. Vervolgens zet een Japanner zo'n klok op en gaat onder water. Luchtpomp voor hem aan dek 02.52 Duiker komt weer boven, de klok wordt hem afgenomen ; hij kijkt opgelucht 03.02 Tekst: Soelawesi met boer en karbouw 03.09 Indonesisch publiek bij stierengevecht. Stieren rammen elkaar. Kop van de winnende stier 03.54 Benoeming van een nieuwe resident (syuutyookan) voor het Indonesische volk. De nieuwe resident, Soetardjo, houdt een rede 04.24 Groep Indonesische heren op veld met de resident Alva Soerio 04.34 De resident Soerio houdt toezicht op de rijstoogst 05.06 Palmenlaan, rij huizen aan weg en voetgangers 05.27 Indonesische jongens en meisjes op de fiets, later ook volwassenen en betja's 05.51 Vrouwen doen de was op Molenvliet 06.05 Electrische tram van Batavia, aan de halte stappen passagiers in en uit 06.14 Interieur van gebouw waar personeel zit te werken 06.36 Klaslokaal met Indonesische leerlingen 06.40 Jongens marcheren en doen aanvalsoefeningen met stokken 07.05 Winkelend publiek op Pasar Baroe 07.33 Groep blanke mannen aan het spitten in de grond. Vermoeddelijk betreft het hier opnamen van Australische krijgsgevangenen die dwangarbeid verrichten 07.50 Planten van jonge plantjes. Karbouwen egaliseren de grond 08.14 Tammat (Einde)

Creator:
Nippon Eigasha (producer)
Publication date:
1 January 1943
Length:
08:27

Meer

Type:
video
Original format:
 
User:
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Tags: