Media item

Bezoek generaal Tojo en instelling van de centrale raad van advies

Japanse propagandafilm (1941-1945). Toespraak Generaal Tojo voor Japanse parlement over bestuursregeling op Java. Ontvangst Gen. Tojo in Batavia. Instelling van de 'Centrale Commisie van Advies' in het voormalige Volksraadgebouw te Batavia, Toespraak Ir. Soekarno voor de bevolking.

Meer

"NB: Deze film is onderdeel van een collectie Japanse films ingezet door de propaganda-afdeling van het Japanse leger tijdens de Tweede Wereldoorlog in Azië, waarbij Nederlands-Indië (nu Indonesië) door Japan werd bezet van 1942-1945. Kort na de Japanse capitulatie van 15 augustus 1945 zijn deze Japanse propagandafilms door de terugkerende Nederlandse autoriteiten in Indonesië geconfisqueerd en naar Nederland verscheept. De films zijn vrijgegeven door het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid na onderzoek in samenwerking met NHK Enterprises (Japanse Publieke omroep) in 2020. Deze films kunnen onjuiste, eenzijdige en politiek extreme ideeën bevatten. Please note: This film is part of a collection Japanese films used by the propaganda department of the Japanese military administration during the Pacific War, when the former Dutch East Indies (Indonesia now) were occupied by Japan from 1942-1945. Soon after the Japanese capitulation in August 1945 these films were confiscated by the returning Dutch authorities in Indonesia and shipped to the Netherlands. The films were released by the Netherlands Institute for Sound and Vision after research in cooperation with NHK Enterprises (Japanese Public Broadcaster) in 2020. These videos might reflect erroneous, biased or politically extreme ideas." 00.01 Tekst: Een geschikte gelegenheid voor de inwoners van Java om een aandeel te krijgen in het bestuur des lands 00.04 Vooraanzicht parlementsgebouw te Batavia 00.07 Generaal Tojo spreekt het Japanse parlement toe over een bestuursregeling op Java 00.47 Soekarno leest een verklaring voor 01.06 Close-up Tojo 02.10 De Japanse minister-president Tojo komt aan op Java. Stoet auto's op de weg omzoomd door juichend publiek dat met Japanse vlaggen zwaait 02.23 Tojo in auto, saluerend naar het publiek 02.47 Japanse vlag 03.06 Officieren stappen uit de auto's 06.18 In het gebouw van de Volksraad geeft de Japanse legercommandant voorlichting c.q. uitleg over de plannen 06.23 Opperofficier Harada Kumakichi houdt een toespraak 08.07 De Centrale Commissie van advies (aan de Japanners) wordt ingesteld 08.12 Generaal Harara en een groep Indonesiers buigen voor elkaar 08.18 Oudere Indonesiër, gekleed in adatcostuum, komt naar voren om een toespraak te houden 08.31 Gebouw Volksraad. Pilaar met Japans opschrift 08.38 Overzicht van de zaal waar de plechtigheid plaats vindt, in beeld de aanwezigen, waaronder Harara en Moh. Hatta 09.28 Voorgallerij van Volksraadgebouw 09.36 Soekarna houdt ergens buiten een rede 10.24 Tekst: Tammat 10.28 Einde

Creator:
Nippon Eigasha (producer)
Publication date:
1 July 1943
Length:
10:45

Meer

Type:
video
Original format:
 
User:
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Tags: