Media item

Disnipoen medan perang (6)

Japanse propagandafilm (1941-1945). Fragmentarisch samengestelde film waaruit de goede samenwerking tussen Japanse bezetters en Indonesische bevolking moet blijken.

Meer

"NB: Deze film is onderdeel van een collectie Japanse films ingezet door de propaganda-afdeling van het Japanse leger tijdens de Tweede Wereldoorlog in Azië, waarbij Nederlands-Indië (nu Indonesië) door Japan werd bezet van 1942-1945. Kort na de Japanse capitulatie van 15 augustus 1945 zijn deze Japanse propagandafilms door de terugkerende Nederlandse autoriteiten in Indonesië geconfisqueerd en naar Nederland verscheept. De films zijn vrijgegeven door het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid na onderzoek in samenwerking met NHK Enterprises (Japanse Publieke omroep) in 2020. Deze films kunnen onjuiste, eenzijdige en politiek extreme ideeën bevatten. Please note: This film is part of a collection Japanese films used by the propaganda department of the Japanese military administration during the Pacific War, when the former Dutch East Indies (Indonesia now) were occupied by Japan from 1942-1945. Soon after the Japanese capitulation in August 1945 these films were confiscated by the returning Dutch authorities in Indonesia and shipped to the Netherlands. The films were released by the Netherlands Institute for Sound and Vision after research in cooperation with NHK Enterprises (Japanese Public Broadcaster) in 2020. These videos might reflect erroneous, biased or politically extreme ideas." 00.01 Japans karakter, gevolgd door: Berita Film di Djawa diboeat oleh Nippon Eigasja Djawa ((vert.: Filmjournaal in ((van)) Java, vervaardigd door de Japanse filmmaatschappij Djawa)), en Disinipoen Medan perang. ((vert.: hier is het oorlogsterrein)) No. 6 00.18 Menghormati Gunseikan jang baroe (Djakarta) ((vert.: eerbetoon voor het nieuwe hoofd van het militaire bestuur)) met Japans onderschrift 00.26 + Japans + vliegtuig komt tot stilstand 00.31 Het nieuwe hoofd van het Japanse militaire bestuur salueert en 00.37 inspecteert een rij Japanse officieren 00.41 In beeld: Japanse karakters 00.54 Voorbij rijdende auto 01.00 Japanse officier houdt toespraak ((Onderschrift: Kokubu Gunseikan Kakka)), afgewisseld door beelden van 01.08 Indonesische toehoorders 01.14 Officier houdt toespraak ((Vertaling in onderschriften in Bahase Indonesia slecht leesbaar)) 02.23 Pasar Malam di Djakarta ((vert.: Jaarmarkt)) 02.28 In beeld: lantaarn, die aangestoken wordt en verlichte toegangspoort van de Pasar Malam 02.38 Verschillende gebouwen op de Pasar Malam ((begeleidende tekst in Bahasa Indonesia duidelijk verstaanbaar)) 02.46 In beeld: opschrift Indoestri Nippon 02.50 Detail van een tentoonstellingsstand met karikatuur van weglopende Amerikaan, Nederlander en Engelsman 02.54 Stand met autobanden 02.57 Weverijstand, waarop de spinnerij met zestiental klossen met de hand wordt aangedreven 03.16 In beeld: Japans opschrift 03.20 Waterbak met koraal en vissen 03.34 Miniatuurprauen en + zeebanket 03.39 Indonesische bezoekers 03.44 Tekening van Japanse militair met Indonesische soldaat, met voorbijgangers 03.57 Japans opschrift met Wanita ((vert.: vrouw)) eronder 04.00 Stand met borduurwerk e.d. 04.08 Pannen e.d. met voedsel 04.14 Japans opschrift met Pertanian ((vert.: landbouw)) eronder 04.16 Ronddraaiende schijf met daarop verschillende aspecten van de Indonesische landbouw afgebeeld 04.34 Japans opschrift met Kesehatan ((vert.: gezondheid)) eronder 04.38 Stand met medisch personeel dat patienten onderzoekt 04.52 Vijver met Japanse vlaggen en gebouwen op achtergrond 04.57 Ander detail van de Pasar Malam 05.02 Draaimolen in bedrijf 05.07 Sekarang kita memboeat tersoesan basar ((vert.: nu maken wij een grote wegomlegging)) Kediri sju, en Japans onderschrift 05.13 Indonesische mensenmenigte 05.19 Rotspartij met drie Japanners en Japanse vlag boven en vele Indonesiers beneden 05.23 In beeld: Japanner bij vlag 05.24 In beeld: hoofden van Indonesiers 05.29 Ontploffingen in het landschap 05.36 Overzicht van landschap met wapperende Japanse vlag aan vlaggestok, en 05.42 Indonesische wegwerkers 06.10 Overzicht van de werkzaamheden aan de weg + omlegging c.q. doorbraak + 06.36 Wanita Indonesia mempeladjari Adat-istiadat Nippon ((vert.: Indonesische vrouwen bekwamen zich in de Japanse gewoonten c.q. manieren)). Japans onderschrift 06.41 Indonesische meisjes in kimomo 06.43 Bloemen in een vaas 06.51 In beeld: Indonesische vrouwen met hoofdband en stok + speer +, verricht 06.55 vechtoefeningen met 07.05 groep Indonesische vrouwen 07.27 Poelau Djawa Dipertahankan oleh pendoedoeknja ((vert.: het eiland Java wordt verdedigd door zijn inwoners)) 07.34 Rij benen van + soldaten + 07.40 Twee rijen Indonesische militairen in Japans uniform 07.42 In beeld: Indonesische militair 07.44 Soldaten bestijgen vrachtauto 07.53 In beeld: groepscommandant 07.59 Vrachtauto's met militairen starten en 08.05 gaan in kolonne op weg door de stad 08.41 Hoornblazer blaast signaal 08.44 Wapens worden gegrepen en 08.46 Soldaten rennen 08.55 Vurende kanonnen 09.00 Afstandsmeter in gebruik 09.02 In beeld: kijker 09.06 Loop en onderstel van een kanon 09.15 Laden en afvuren van een kanon 09.23 Rij vurende kanonnen en 09.26 + zware mitrailleur + 09.32 + vallende lichtkogels + 09.40 Awas matamata-moesoeh ((vert.: pas op voor vijandelijke spionnen)) 09.54 Tammat ((vert.: einde))

Creator:
Nippon Eigasha Djawa (producer)
Publication date:
1 January 1943
Length:
10:00

Meer

Type:
video
Original format:
 
User:
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Tags: