Media item

Perdjoempaan kaoem moeslim Soematera Baroe

Japanse propagandafilm (1941-1945). Japanse propagandafilm over grote bijeenkomst van hadji's (Mekkagangers) bij de grote moskee te Medan. Toespraak door Islamitisch geestelijke over de noodzaak van samenwerking tussen de Indonesische moslims en Japan.

Meer

"NB: Deze film is onderdeel van een collectie Japanse films ingezet door de propaganda-afdeling van het Japanse leger tijdens de Tweede Wereldoorlog in Azië, waarbij Nederlands-Indië (nu Indonesië) door Japan werd bezet van 1942-1945. Kort na de Japanse capitulatie van 15 augustus 1945 zijn deze Japanse propagandafilms door de terugkerende Nederlandse autoriteiten in Indonesië geconfisqueerd en naar Nederland verscheept. De films zijn vrijgegeven door het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid na onderzoek in samenwerking met NHK Enterprises (Japanse Publieke omroep) in 2020. Deze films kunnen onjuiste, eenzijdige en politiek extreme ideeën bevatten. Please note: This film is part of a collection Japanese films used by the propaganda department of the Japanese military administration during the Pacific War, when the former Dutch East Indies (Indonesia now) were occupied by Japan from 1942-1945. Soon after the Japanese capitulation in August 1945 these films were confiscated by the returning Dutch authorities in Indonesia and shipped to the Netherlands. The films were released by the Netherlands Institute for Sound and Vision after research in cooperation with NHK Enterprises (Japanese Public Broadcaster) in 2020. These videos might reflect erroneous, biased or politically extreme ideas." 00.00 Titel: Perdjoempaan kaoem moeslim Soematera Baroe. Japans vignet. Tekst in Japanse karakters 00.20 Stoet van islamitische mannen. Op de achtergrond straat met huizen 00.42 De stoet voor de grote moskee te Medan. Menigte op het moskeeplein 00.53 Weerspiegelin van minaret en klapperbomen in het water van de vijver. Opnamen van moskee en minaretten. De koepel van de moskee met de menigte ervoor 01.23 Optocht; trommelaars; muziekkorps, gevolgd door een stoet van hadji's (Mekkagangers) uit de verschillende districten. Ook kinderen lopen in de stoet mee 02.03 Menigte met erepoort en spandoeken 02.17 Overzicht van bovenaf van de stoet lopend door de hoofdstraat van Medan. Bordes met optocht ervoor 02.31 Japanse generaal neemt op bordes staand de parade af 02.40 Opname van de Javasche bank te Medan. 02.46 Inheemse dansers uit verschillende districten 02.55 Overzicht van het defile op het plein 03.09 Diverse sprekers 03.25 Tekst: Toean Hamka ketoea rapat besar itoe 03.28 De voorzitter van de Grote Raad, Hadji Hamka, houdt een redevoering over de noodzaak van samenwerking tussen de Indonesische moslims en Japan 03.42 De menigte op het plein luistert aandachtig toe Afwisselende opnamen van menigte en spreker in close-ups 05.32 Tekst: Kepoetoesan (besluit) 05.36 Eed-aflegging door de rapat-leden 05.48 Islamitische vlag en kaart van Indonesië met er op geprojecteerd een tekst in de Bahasa Indonesia: (vert.) ' Wij, gelovigen, beloven Japan met kracht de vredesstrijd voor de bevrijding van het volk van Azië te ondersteunen. ' 06.02 Japanse vlag met erop geprojecteerd: (vert.) ' Wij hier verenigde Islamieten verklaren, dat wij met kracht Nippon zullen helpen om onze gemeenschappelijke vijanden Amerika en Engeland te vernietigen. 06.17 Tekst: Tammat (einde) op achtergrond van (het boeddhistische) wiel 06.24 Einde

Creator:
Nippon Eigasha (producer)
Publication date:
1 January 1943
Length:
06:24

Meer

Type:
video
Original format:
 
User:
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Tags: