Bagay ng midya

Melancholia #3

Molly the dog sampled and glitched...

Tagapaglikha:
Ross Whyte
Petsa ng paglalathala:
4 July 2012
Haba:
04:56

Meer

Uri:
audio
Orihinal na ayos:
 
Tagagamit:
Ross Whyte
Mga tatak: